Faktorer som påverkar avtalens ogiltighet

Faktorer som påverkar avtalens ogiltighet

En överenskommelse görs vanligtvis mellan två eller flera parter. I ett avtal mellan två parter, ena parten samtycker till att göra något för att få en viss förmån medan den andra samtycker till att erbjuda något för att få en förmån i gengäld. Det är viktigt att notera att avtal endast kan vara giltiga när de har ingåtts av vuxna. Om en av parterna i ett avtal är mindreårig kommer dokumentet inte att gälla. För det andra måste båda parter ha ett gott sinne. Detta innebär att juridiskt galen individer inte kan ingå något rättsligt bindande avtal. För det tredje måste ett rättsligt bindande avtal ingås fritt. Detta innebär att inget parti ska vara under hårdhet. Alla rättsligt bindande avtal måste bevittnas. Avtal bör också dateras. De fullständiga namnen på parterna som undertecknar och bevittnar dokumentet måste också tydligt anges på dokumentet. Detta är bara några av de faktorer som avgör ogiltighet av avtal.