Faktorer som påverkar ogiltighet i avtal

Faktorer som påverkar ogiltighet i avtal

En överenskommelse kan göras mellan två eller flera parter med sunda sinnen och laglig ålder utan tvång. Avtalet måste ange varje parts skyldigheter och förmåner de står för. Det måste också dateras och undertecknas av varje part tillsammans med sina vittnen. Dessa är huvudelementen i ett avtal. Avtalens ogiltighet kan fastställas när alla dessa element har kontrollerats. Om ett avtal görs mellan en minderårig och en vuxen kan det inte vara giltigt. Om någon av parterna tvingades underteckna avtalet anses det vara ogiltigt. Om det inte finns några vittnen kan avtalets giltighet ifrågasättas.

Att uppmana en behörig advokat att utarbeta avtal eller låta en advokat titta igenom villkoren i ett avtal är starkt uppmuntrat. Detta hjälper till att se till att allt är i ordning.