Förstå reglerna för arbetande utländsk arbetskraft

Förstå reglerna för arbetande utländsk arbetskraft

Du måste få en fungerande utländsk arbetskraft scertifiering innan du kan anställa någon utländsk arbetare. Oavsett om du vill anställa en sådan arbetare för permanent eller tillfällig, måste du först erhålla denna certifiering från arbetsavdelningen. Du måste vid ansökningstillfället visa att lokala arbetstagare inte är tillgängliga eller villiga att besätta dessa tjänster. Det måste bevisas att anställning av utländska arbetstagare inte kommer att påverka arbetsförhållanden och löner för liknande anställda lokala arbetstagare.

Det finns olika certifieringsprogram för professionella och icke-professionella positioner. Ett yrke är ett yrke som kräver en kandidatexamen eller högre examen. Alla andra jobb som inte kräver en sådan högre grad placeras i den icke-professionella yrkeslistan. Varje ansökan om att anställa permanenta utländska arbetstagare måste lämnas in direkt till arbetsavdelningen. Tillfällig anställning är tillåten för jordbruks- och icke-jordbruksarbetare. En särskild kategori används för specialarbetare.